Privacy Policy

Chính sách bảo mật

(Hiệu lực từ: 19/08/2014.)

Tổng quan

Chính sách Bảo mật này, cùng với bất kỳ tài liệu nào là một phần không tách rời của nó, quy định việc bạn truy cập và sử dụng Connections Magazine trên tất cả các nền tảng, dù truy cập thông qua trình duyệt web, thiết bị di động, hay e-mail. Nó không áp dụng cho thông tin được thu thập bởi bên thứ ba bất kỳ. Trong Chính sách Bảo mật này, “bạn” và “của bạn” có nghĩa là người truy cập trang web. Conmaz, “Tạp chí”, “chúng tôi”, và “của chúng tôi” có nghĩa là đơn vị quản lý Connections Magazine.

Chúng tôi rất coi trọng vấn đề bảo mật. Chính sách Bảo mật này trình bày những thông tin sẽ được thu thập khi bạn sử dụng website. Xin vui lòng đọc kỹ văn bản này để hiểu các chính sách và hoạt động của chúng tôi liên quan đến thông tin của bạn và cách chúng tôi sử dụng chúng.

Tạp chí chứa các liên kết đến các website của các bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những hoạt động hoặc nội dung bảo mật của những website như thế.

Sửa đổi Chính sách

Tạp chí Conmaz có thể sửa đổi Chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào để phù hợp với bất kỳ thay đổi nào trong hoạt động, các dịch vụ và quy tắc của chúng tôi. Nếu chính sách này được cập nhật, chúng tôi sẽ cập nhật Ngày Hiệu lực ở phần đầu của văn bản Chính sách này. Việc tiếp tục truy cập Conmaz sau khi chúng tôi sửa đổi có nghĩa là bạn đồng ý với những thay đổi đó, vì vậy vui lòng kiểm tra định kỳ Chính sách Bảo mật này để nhận bản cập nhật.

Thông tin về Bạn mà Chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin về người dùng chủ yếu là để nâng cao trải nghiệm của họ trên Tạp chí. Thông tin này được dùng để mang đến cho bạn nội dung liên quan đến các mối quan tâm của bạn.

Thông tin mà chúng tôi tự động thu thập về bạn

Thông tin này được thu thập một cách ẩn danh thông qua sử dụng công nghệ, như cookies, bên thứ ba, cảnh báo web và các phương pháp tương tự khác. Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm, nhưng không chỉ có:

  • Thông tin phần cứng/phần mềm (vị trí địa lý, địa chỉ IP, loại trình duyệt, loại thiết bị, hệ điều hành, băng thông vv…)
  • Thông tin phân tích (thời gian truy cập site, số trang đã xem, trang tham chiếu, thông tin duyệt web, chia sẻ xã hội, vv…)
  • Thông tin thu thập thông qua cookies, cảnh báo web, và các công nghệ tương tự.
Cách Chúng tôi chia sẻ thông tin thu thập được

Có một vài trường hợp cụ thể khi thông tin của bạn được chia sẻ với bên ngoài. Những trường hợp đó bao gồm, nhưng không chỉ:

  • Nếu bạn đăng bài đóng góp hoặc dùng các ứng dụng truyền thông xã hội kết hợp với Tạp chí, thì thông tin mà bạn gửi đi sẽ được công khai.
  • Chúng tôi sử dụng các dịch vụ bên thứ ba để gửi Newsletter email.
  • Quy định về Email

Với những ngoại lệ đã chú ý ở trên, Conmaz không cho phép công ty bên thứ ba bất kỳ sử dụng địa chỉ email của bạn cho các mục đích thương mại mà không được sự cho phép rõ ràng của bạn. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn newsletter, cảnh báo tài khoản, và các email bất kỳ khác mà bạn yêu cầu.

Duy trì dữ liệu

Thông tin cá nhân của bạn được duy trì cho đến khi nào vẫn còn cần thiết để đáp ứng những mục đích đã được nêu ra trong Chính sách Bảo mật này.

An ninh

Conmaz sử dụng những kiểm soát hợp lý để bảo vệ dữ liệu khỏi mất cắp và người sử dụng không được phép.
Liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ đến gopy@conmaz.net.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *